Riktignok opprettholdes bevæpningen av politiet, men i noe mindre grad. PST-sjef Benedicte Bjørnland sier det ikke lenger er sikkert at terrorister er på vei til Norge. Om det var en gruppe ekstremister med bakgrunn fra kamper i Syria, vil ikke politiet bekrefte.

I etterkant har vi fått en debatt om den informasjonsstrategien PST valgte. Ved å gå åpent ut på en pressekonferanse med terrortrusselen, spredte det seg naturlig nok frykt i befolkningen. Hans Jørgen Bonnichsen som tidligere har ledet det operative arbeidet i det danske sikkerhetspolitiet (PET), uttalte at norsk politi på denne måten hadde gitt terroristene en seier.

Det er også klart at terroralarmen får et politisk etterspill, fordi Kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene vil gjennomgå arbeidsmetodene til PST. Men lederen for utvalget, Eldbjørg Løwer presiserer at det ikke er aktuelt å vurdere de informasjonstiltak politiet har gjennomført. Kontrollutvalget skal etterse at PST innhenter sin informasjon på legalt vis.

Vi synes det er betryggende at Kontrollutvalget ettergår etterretningstjenesten. Historien til norsk sikkerhetspoliti taler for at det er god grunn til å følge med på metodevalg. Vi vil samtidig berømme politiet for å velge en åpen linje i forhold til befolkningen. I et land hvor politiet ikke går med skytevåpen, ville nok frykten bli større hvis bevæpning skjedde uten at det ble gitt noen forklaring. Vi forutsetter at PST har gode grunner for å slå terroralarm, her er det bare politiet som kjenner hele trusselbildet. Slik må det av naturlige årsaker også være.

Underveis har media avdekket at minst sju personer som de siste årene har endt sitt liv som selvmordsbombere, kom fra Skandinavia. Det er en skremmende utvikling som gjør at det er all grunn til å ta truslene fra terrornettverkene alvorlig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00