Ikke minst er det viktig med åpenhet. Så langt har rådmannens saksbehandling etterlatt flere spørsmål enn svar. Det betaler Bjørn Gudbjørgsrud prisen for når saken utsettes etter første runde med politisk behandling. Vi synes også det er grunn til å spørre hva som har vært ordførerens befatning med opsjonsavtalen.

Det er hevet over tvil at Buchardts selskap AB Invest sitter på spisskompetanse når det gjelder bygging av hotell. Men når rådmann Gudbjørgsrud sier det er få tunge lokale aktører, bør han ikke glemme at for eksempel Utstillingsplassen bygger stort i Hamar og andre steder i Norge. Kommunen bør opptre på en slik måte at lokale aktører ikke sitter igjen med vond smak i munnen når prosessen er avsluttet.

Det er også spørsmål å stille rundt selve saksbehandlingen. Formannskapspolitikerne ble forelagt en ferdig inngått avtale som det kan oppleves som vanskelig å si nei til. Kunne rådmannen ha sikret seg politisk ryggdekning langt tidligere? Under den politiske behandlingen kom det fram at de to takseringsfirmaene som har fastsatt prisen Buchardt skal betale, fikk oppdraget i begynnelsen av april. Hvorfor ble ikke saken framlagt til politisk behandling på dette tidspunktet? Det ville gitt politikerne en mulighet til å være tettere på avgjørelsen, og rådmannen ville kunnet inngå opsjonsavtalen med visshet om at han hadde politisk støtte.

Hva har vært ordfører Einar Busteruds (BBL) rolle? Så langt har han sagt at han har vært «holdt orientert» om opsjonsavtalen. Til Hamar Arbeiderblad sier Arthur Buchardt noe annet. Ifølge ham kom opsjonsavtalen som en følge av en invitasjon fra rådmann og ordfører. Skal utbyggingen av Tjuvholmen landes på en god måte, bør det gis fullt innsyn i hvordan prosessen har foregått. Det er til fordel både for Hamar kommune og Arthur Buchardt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00