Den første bølgen av unison sympati har lagt seg. Bildene av mennesker som satte livet på spill for å komme til Europa, utløste vår medfølelse. Men nå kommer de i tusentall for å bosette seg her. Direktøren i Utlendingsdirektoratet, Frode Forfang, sier at Norge må planlegge for 100.000 mottaksplasser i 2016.

Tilstrømmingen har allerede fått konsekvenser for årets og neste års statsbudsjett. Kommunene må også prioritere midler til bosetting og integrering av flyktninger. Vi vil alle merke at dette går utover andre oppgaver vi hadde ønsket å bruke penger på.

Som en konsekvens av dette har vi fått et bredere spekter av synspunkter på asyltilstrømmingen. Nå handler det om å behandle søknadene raskt, og kaste ut de som ikke trenger beskyttelse. Det stilles spørsmål ved om Norge har kapasitet til å ta imot så mange. Vi får naboprotester mange av stedene hvor det planlegges mottak. Det er heller ikke noen overraskelse at landets mest innvandringskritiske parti, Frp, fosser fram på meningsmålingene.

Vi tror det er viktig at Frp ikke blir den eneste kanalen for å stille legitime spørsmål om asylsituasjonen. Norge skal ha en inkluderende og positiv holdning til asylsøkere. For mange kommuner vil dette på lang sikt kunne bety ny arbeidskraft og økte skatteinntekter. Men det er også forståelig at mange spør om norske kommuner klarer å håndtere dette på en god måte. Også slike spørsmål må det være takhøyde for i den pågående debatten.

Her i Hamar har flyktningsjef Rene Gregor sagt at mange flyktninger har dårlig boevne. Har du bodd i telt hele livet, trenger du hjelp når du ser en komfyr. Han har også pekt på utfordringene med å få flyktningene bort fra stønadsapparatet og inn i arbeid. Dessuten mener han mange politikere har et stort hjerte, men liten innsikt. Det er forståelig at ikke alle politikere setter pris på så frittalende byråkrater. Vi vil imidlertid berømme rådmannen for å la uttalelsene passere uten noen forføyning. Det gir honnørordet «åpenhet» et innhold.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00