Et samlet Norge står bak dagens omfattende markering og feiring av at det er 70 år siden landet igjen ble fritt etter fem år med tysk okkupasjon. Men i hvert fall et par aktuelle saker den siste uka har dessverre vært med på å sette noen stygge flekker på feiringen av 70-årsdagen for at nazistene og hitlertyskland motstrebende måtte gå med på at slaget var tapt.

1. mai ble det avduket et monument utenfor sentralbanestasjonen i Oslo. Osvald-gruppen er kjent som den mest aktive motstandsgruppen mot den tyske okkupasjonsmakten, og gjennomførte rundt 200 sabotasjeaksjoner allerede fra det andre krigsåret. Etter krigen ble gruppen fornektet og gjemt, på grunn av sin kontakt med Sovjetunionen, mens andre motstandsgrupper ble hedret og dekorert. 1. mai var tiden kommet til å gi gruppen en anerkjennelse, og gi de fem gjenlevende oppreisning.

Den andre saken er markeringen av krigens slutt i Moskva i morgen. Statsledere fra hele verden er invitert til markeringen, men Norges plass er fri for ledende personer. Norge bruker anledningen til å protestere mot president Putin og den russiske annekteringen av Krim.

Vi er en sterk tilhenger av å kunne ha to tanker i hodet samtidig. Også i disse to sakene. Debatten som er kommet rundt Osvald-monumentet i Oslo er ikke annet enn smålig. Fortsatt, 70 år senere, blir det sådd tvil om denne gruppen virkelig er verdig til å bli satt pris på for sin innsats. La gå at gruppens leder gikk seg vill politisk, og på 1950-tallet ble dømt for spionasje for Sovjetunionen. Men det gir ikke grunn til fortsatt å underkjenne hele gruppens oppofrende innsats under krigen.

Vi slutter oss til den internasjonale kritikken mot Russlands framferd i Ukraina. Kritikken er høyst berettiget. Og Norge er med på å si sin mening, blant annet med sanksjoner. Men akkurat nå dreier det seg om russernes innsats for den freden vi feirer i dag. Tallene forteller at for hver britiske og amerikanske soldat som mistet livet under krigen, falt 30 sovjetiske. En dårligere valgt anledning til å protestere mot Putin kunne vel knapt vært valgt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00