Det stormer rundt sjefen for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) om dagen. NHO-sjef Kristin Skogen Lund har delt ut rause sluttpakker til 50 av sine ansatte. De er alle i 60-årene, og får med seg sluttpakker på opp til to millioner kroner. Samtidig skal NHO ansette 25 nye medarbeidere, som skal styrke kompetansen innad i NHO.

Slikt vekker reaksjoner, og det kommer neppe som noen overraskelse på Skogen Lund. NHO er landets fremste arbeidsgiverorganisasjon. Fra det holdet er vi vant til å høre hvor viktig det er at arbeidstakerne står lenge i jobb. Da skulle man kanskje tro NHO satte sin ære i å gå foran med et godt eksempel?

Leder for arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget, Arve Kambe (H) er blant de mange som reagerer kraftig. Til Dagens Næringsliv sier Kambe at han synes det er umusikalsk å tilby sluttpakker til alle over 60 år, når både NHO og regjeringen har som mål å la flere stå lenger i arbeidslivet. Kambe peker også på Stortingets vedtak om å forlenge oppsigelsesvernet fra 70 til 72 år.

Det er selvsagt en vakker tanke at et stortingsvedtak får flere til å bli værende lengre i arbeidslivet. Nedbemanningen i NHO er sånn sett et tankekors. Den illustrerer gapet mellom den virkeligheten bedriftene og dermed arbeidslivet opplever, og de ideelle målsettingene politikerne legger til grunn. Digitaliseringen tvinger fram et endret kompetansekrav som kommer raskere enn både næringslivet og den enkelte ansatte klarer å håndtere. Derfor er sluttpakker som NHO nå deler ut vanligere enn vi ønsker, og samtidig et uttrykk for at det norske arbeidslivet er ganske humant sammenlignet med mange andre land.

Fortsatt gjenstår likevel spørsmålet om hvordan vi skal få folk til å stå lengre i jobb. NHO har med sine sluttpakker gjort det klart for all verden at arbeidsgiversiden ikke har noen svar på det. Det er nemlig ikke slik at andre bedrifter står med åpne armer og vil rekruttere arbeidstakere som har passert 60, for ikke å si 50 år.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00