Ringsaker formannskap øker rådmannens lønn med 105.000 kroner. Økningen er mer en halvparten av hva en minstepensjonist får. Det særdeles dårlige argumentet for lønnsøkningen var at vår rådmann ikke skal ha en lønn i bunnsjiktet lokalt.

Nå hadde man kanskje trodd at våre ellers så nøkterne politikere ville gått i spissen for å moderere lønningene til kommunens toppledelse da lønnen til både ordførere og rådmenn i små og store kommuner nå nærmer seg statsministerlønn.

Nå justeres andre lønninger og honorarer både til ordfører og politikere ofte etter rådmannens lønn så regningen vil nok bli langt høyere enn det gis inntrykk av. Sånn sett så stemmer politikerne for sin egen lønnsøkning når de stemmer for rådmannens lønn. Slik blir lønnsveksten i kommunen selvdrivende.

At en årslønn på 1.150.000 kroner skal være i bunnsjiktet vil nok for mange virke både kvalmende og provoserende. Men det er godt å se at politikerne i Ringsaker mener vi har en så god økonomi at vi kan prioritere de påståtte lavtlønnede kommunetoppene. Så får vi heller vente med å øke lønningene til de virkelige lavtlønnede og utsette viktige kommunale oppgaver ellers.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00