Det er store indre spenninger i flere partier om rovviltpolitikken. Skal vi få til en mer kraftfull politikk for effektivt uttak av rovdyr, må vi ta kampen både eksternt og internt i partiene våre. Tar du kampen i Ap, Anita, så skal jeg ta den i Høyre.

I HA 1. september krever ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen, flere konkrete tiltak mot rovdyr. Hun nevner blant annet utvidet jakt, tilgang på flere hunder og stående fellingstillatelse på rovdyr i områder som er vedtatt prioritert til beitebruk.

Jeg vil gi støtte til disse tiltakene. I likhet med Ihle Steen er jeg opptatt av at vi får på plass kraftfulle grep for å felle rovdyr i prioriterte beiteområder. Vi har allerede gjort det lettere å få fellingstillatelse for skadefelling i forkant av beitesesongen. Vi har også fått på plass flere tiltak særskilt rettet mot å gjøre det enklere og raskere å felle ulv som befinner seg i beiteprioriterte områder. For eksempel har vi pålagt SNO og fylkesmannen varslingsplikt, økt satsene for jaktlag, utvidet fellingsperioden og tillatt bruk av løs på drevet halsende hund fra dag en i jaktperioden.

I Ringsaker er det bjørn som er det store problemet, og jeg er enig med Ihle Steen i at vi også bør få på plass flere konkrete tiltak for å felle både bjørn og andre rovdyr mer effektivt før de volder for stor skade. Så vil jeg også utfordre Ihle Steen på å få gjennomslag for disse tiltakene i Arbeiderpartiet. Stående fellingstillatelse i prioriterte beiteområder er for eksempel noe jeg i utgangspunktet støtter, men det er et svært kraftfullt grep i norsk miljøvernsammenheng, så jeg stiller meg tvilende til om Ihle Steen får gjennomslag for det i Ap. Tar hun kampen i Ap, så skal jeg ta den i Høyre.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00