Frivilligheten er en bærebjelke i det norske samfunnet. Frivillig sektor skal ikke overta det offentliges oppgaver, men vi kan ikke – og skal ikke – vente at velferdsstaten løser alle velferdsbehovene. Vi trenger frivilligheten.

Vi mener ikke at frivilligheten skal overta oppgavene fra det offentlig, selv om det mange ganger er slik at frivillig sektor utfører oppgaver på vegne av det offentlige, slik som innen rusomsorg, helseomsorg m.v. Men den frivillige sektoren skal utløse og stimulere et menneskelig engasjement utover det offentlige.

Vi ser at den frivillige sektoren utfyller velferdsstaten både innen helse, idrett- og kulturliv, og dette er en egenverdi som bidrar til det gode liv for den enkelte og Arbeiderpartiet vil at den frivillige sektoren skal fortsette å utfylle velferdsstaten.

I dag har vi en aktiv og godt utviklet frivillig sektor, det skal vi sikre at vi også har i framtida. Derfor vil vi være på lag med frivilligheten, og bidra til at en ny generasjon frivillige i kultur- og idrettslivet får kompetanse som ledere, trenere og arrangører.

Den (13. og) 14. september er det lokalvalg, og du er med på å bestemme hvordan ditt lokalsamfunn skal se ut. Vi er unge fylkestingskandidater som er klare for å arbeide for framtidas Innlandet, og vi vil sikre frivilligheten gode rammer i hele Hedmark.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00