Søndag var jeg i gudstjeneste til feiring av Hamar domkirkes 150-årsjubileum, ledet av biskop Solveig Fiske. Biskopen holdt selv preken for oss. Da opplevde jeg en levende og sentral kristen ledelse. Jeg kunne gå hjem beriket etter gudstjenesten og takknemlig for at vi tross alt har en så klar og sikker biskop til å rettlede oss i troen på Jesus.

Men så kommer tanken. Det er bare de som tilfeldigvis er i kirken den søndagen som får oppleve dette, som får en så klar og sentral ledelse i kristen tro. Hva med den Åpne folkekirken? Hva med alle dem som ikke var i kirken den dagen? Hvilken kristen ledelse får de i livet sitt? Hvor er en Paulus, hvor er en stemme som kan lede oss i kristen tro i dagens samfunn?

Før fikk barn og ungdom det gjennom skolen. Det er nå forbudt. Før gikk skoleungdom i kirken som en del av skoleavslutning før jul, med opp lesning av juleevangeliet, nå er slikt uheldig og regnes som kristen propaganda som man helst ikke skal ha.

Det som vi som kristne i dag får regelmessig, hver måned, er en moderne forkynnelse og veiledning av Helge Hognestad som er prest med teologisk doktorgrad. Hver måned har Hognestad en forkynnelse hvor han fornedrer og tilsidesetter Jesus og det som står i de fire evangeliene. Hognestad forkynner at evangelistene (og dermed Jesus) for det meste farer med gammel overtro som antakelig passet til den tidens relativt primitive mennesker, men som tenkende mennesker i dag anser for å være for det meste oppspinn. Dette er dagens kristne forkynnelse i Hamar, måned etter måned, uten noen form for reaksjon fra kirkens ledelse.

Hva om Hamar bispekontor fra tid til annen kunne rettlede oss litt for eksempel i Huskelappen, at sann kristen tro er noe annet enn Hognestads moderne teologi? Mitt personlige syn er at Hognestads teologi ikke passer i en kirke som er grunnlagt på frelseren Jesus Kristus som vi skal feire om noen dager.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00