Det er ikke Hamar kommunes prioritering, det er Miljøverndepartementet som i SMAT-planen i 2001 stilte krav om at flyplassen måtte nedbygges dersom departementet skulle godta boligbygging på dyrket mark på Lund og Vold. Samlet vil bydelen Vold, Lund og flyplassen (som ligger både i Ringsaker og Hamar) inneholde langt over 1000 boliger. Som kjent er utbyggingen på Lund og Vold godt i gang, og Ringsaker bygger blant annet ny skole på Stavsberg for å ta imot flere elever.

For den som har tilgang til HAs arkiver er det en enkel sak å skaffe seg kunnskap om både saksgang og argumentasjon for vedtaket om å bygge ned flyplassen. Dessverre ser det ut til at svært få av de som tar ordet i debatten har denne tilgangen. Faktaopplysningene blir deretter.

8. juni 2001 uttaler avdelingsdirektør Torbjørn Lothe i Samferdselsdepartementet til HA: «Vi har ingen interesse av at det skal opprettes for eksempel ordinære flyruter ved Hamar flyplass eller legges annen ervervsmessig virksomhet til den.» I 2001 utvidet Luftfartstilsynet konsesjonen med bare fem år fordi «10 år ville innebære uheldige bindinger for den nye kommuneplanen som skal lages». Klarere kan det vel neppe sies hva slags interesse samferdselsmyndighetene la på bordet for Hamar flyplass. For de som ønsker ytterligere bakgrunnsinformasjon om saken, vil jeg anbefale å lese HA 27. juni 2001.

Les også: Underlig argumentasjon om nedlegging.

Hamar kommune har forholdt seg til SMAT-planen og departementets avgjørelse siden 2001. I behandlingen av den nylig vedtatt kommuneplanen i Hamar uttaler fylkesmannen i januar 2018: «Nedlegging av Hamar flyplass åpner for sentrumsnære tomter. Kommuneplanen legger opp til at det skal foreligge godkjent områdeplan for Stavsberg og at området ikke skal bygges ut før Hamar flyplass er nedlagt. Fylkesmannen mener det er viktig å prioritere utbygging her i stedet for å trekke byen lenger og utover.»

Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Han er også øverst ansvarlige for totalberedskapen Mauseth nevner som et viktig argument for Stavsberg (brann, ulykker osv.) Mange refererer til flyplassens viktighet både for beredskap, forsvar og ulykker. Så langt har ikke jeg mottatt et eneste brev fra noen statlig etat som krever reversering av statens egen beslutning om å bygge ned flyplassen, langt mindre økonomiske bidrag. Fylkesmannen sier tvert i mot at nedbygging er viktig.

Selvsagt er det fint å ha en flyplass, men for kommunene Ringsaker og Hamar er det viktigere å kunne ta i mot nye innbyggere og skattebetalere enn å opprettholde flyplassen der den ligger. Slik var det også med Fornebu, der Norges hovedflyplass lå er det i dag boliger og næringsarealer. Befolkningen i Oslo har sin nærflyplass på Kjeller nord for Lillestrøm. Rygge flyplass er nedlagt på tross av at det er investert enorme beløp i anlegget.

Hamar kommune har skjermet flyplassen for utbygging så lenge som mulig. Vi skal utrede konsekvensene av en nedlegging. Selv mener jeg det vil være fornuftig å etablere en base for helikopter i en 15 kilometers radius fra Hamar, men det krever begrenset plass. Jeg er også positiv til et samarbeid for å få til en regional småflyplass. En flyplass er ingen ideell nabo for boligområder av flere grunner, det er bedre å flytte flyplassen enn det er å flytte folk lenger unna byen. Kompakt byutvikling er et krav fra staten, og det har konsekvenser både for kommunene, de som skal bo og for Hamar flyplass. Enten man liker det eller ikke.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00