Det dør altfor mange sauer på utmarksbeite hvert år i Norge.

Ulv er det rovdyret som tar færrest sauer i Norge.

Det er ikke så mange nordmenn som vil spise sau lenger i Norge.

Fryselagrene blir overfylt av uønska kjøtt og sendt til dumpingpris ut av Norge.

Nortura gikk selv ut for noen år siden og henstilte til at det ikke ble utvidet saueflokker og fjøs i Norge.

Sauebøndene fikk tilskudd til å utvide både saueflokker og fjøs av politikerne i Norge.

Det er et stort flertall for å bevare ulvene i Norge.

Vi har politikere som gir blaffen i flertallet i Norge.

Vi har politikere som bestemmer ting som ikke har verken mål eller mening i Norge.

Vi har ulver som er masseradiomerket uten at dette hadde noen som helst hensikt i Norge.

Vi har en klima- og miljøminister som sa nei til å skyte så mange ulver i fjor i Norge.

Vi har en klima- og miljøminister som nå sier ja til å skyte enda flere ulver i år i Norge.

Vi har internasjonale forpliktelser og lovverk som politikerne bare gidder å følge når det passer dem i Norge.

Vi har et lite hylekor som er flinke til å rope og skrike og hausse hverandre opp slik at de får det som de vil fra politikerne i Norge.

Vi har mye natur, men mange naturhatere på Stortinget i Norge.

Stolt?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00