En skal høre mye før øra detter av. I går var det Vabo som har ledet regjeringens ekspertutvalg som i Klassekampen sa at med større kommuner, ble det flere « flinke» kommunepolitikere. I rekken av stadig nye begrunnelser for kommunereform, er dette den rareste og mest nedlatende.

Demokrati handler om folkestyre og representativitet og folkevett, ikke om studiepoeng og spisse albuer, snarere tvert imot. Det er engasjement, ansvarsfølelse og at flest mulig skal komme til ordet som er viktig.

Det oser av manglende respekt for at vanlige mennesker skal delta på like fot i lokaldemokratiet å si at i større kommuner blir det mere gjevt å bli med og da faller de «dumme» fra i kampen om plassene. Å gjøre lokaldemokrati til elitetenking er ikke en løsningen. Jeg håper inderlig dette var et glipp. Hvis dette er regjeringens syn må statsråden avklare. Da er dette det motsatte av en demokratireform.

Hele reformen blir mer og mer rar, bærer mer og mer preg av et rent høyreorientert eliteprosjekt, der alt stort er bra, alt lite er dårlig, der makt skal samles på færre hender og pengene fordeles skeivere.

Stortingsrepresentant SV

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00