Kampen om likelønn fortsetter. Manglende likelønnsoppnåelse er mangel på likestilling.

Det er ikke mange som sier at de er mot likestilling, men da det kommer til spørsmål om likelønn, viser det seg at det er en langvarig kamp å kjempe.

Likelønn handler ikke bare om lik lønn for likt arbeid, men også om lik lønn for arbeid av lik verdi. Med verdsetting mener vi at kvinner og menn skal vurderes på samme måte og få uttelling for utdanning, erfaring, ansvar og anstrengelse, akkurat slik likestillingslovens likelønnsbestemmelse legger opp til.

Er du for eller mot likestilling?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00