Arbeidsutvalget, Jordvernalliansen i Hedmark

Onsdag 30. mai vedtar Hamars kommunestyre arealplan for 2018-2030. Jordvernalliansen i Hedmark minner politikerne om at de i denne saken har et ansvar for kommende generasjoners grunnlag for matproduksjon.

Det var opprinnelig foreslått å omdisponere 706 dekar dyrket mark – dette er svært store arealer. 278 dekar store Vien gård er satt i spill, og her står et viktig slag i kommunestyret.

Det foregår nå en hard dragkamp både blant posisjonspartiene og i opposisjonen. Rådmannen har nå foreslått å ta 110 dekar av gården. Høyre og SV (!) vil bygge ned hele gården, og Arbeiderpartiet vil bevare gården. Ordførerpartiet By- og bygdelista (BBL) legger seg på samme linje som rådmannen, men vil benytte arealet til «samfunnsmessig funksjon».

La oss først slå fast noen grunnleggende fakta:

NIBIOs jordsmonnkartlegging viser at Vien gård har matjord av svært god kvalitet. Jorda er meget velegnet til både korn- og grøntproduksjon! Grunneier har her drevet en merkelig svertekampanje mot egen jord.

Når det gjelder boligarealer, har Hamar kommune allerede avsatt og planavklart større boligarealer enn hva kommunens eget mål om befolkningsøkning tilsier. Følgende framgår av kommunens egen statistikk og målsetninger: Boligbehov for planperioden er 2.400-3.000 boenheter. Antall boenheter innenfor allerede avsatte arealer er 5.700, hvorav 3.200 i sentrumsområdet. Vi finner det høyst merkelig at rådmannen i avisinnlegg trekker sine egne tall i tvil.

Hamar-regionen er godt forspent med næringsarealer. Når det nå etableres ny næringspark ved E6 i Nydalen (på dyrket mark, under navnet Åker E6), skjer det blant annet ved at eksisterende næringsaktører flytter fra Olrud like ved og noen hundre meter nordøst mot E6.

Vi forundres over de politiske argumentene som brukes i denne saken. Hva er det slags samfunnsmessig funksjon som Einar Busterud og BBL mener at skal behøve 110 dekar på Vien? Busterud kjemper en politisk urealistisk kamp for å få Mjøssjukehuset til Hamar. En ny brannstasjon krever ikke mange dekar. Busterud har tidligere uttalt at det ikke er aktuelt å ta Vien til næring og bolig. Dette er skummel dobbeltkommunikasjon.

SV viser overraskende lite kunnskap om jordvern, og går til vår store forbauselse inn for å bygge ned hele Vien gård. Historisk sett er våre byer anlagt i områder med best grunnlag for å drive matproduksjon. Skal vi la byene ese utover og legge ned matproduksjonen der, vil vi svekke vår matproduksjon og evne til selvforsyning. Dette er ikke etisk og miljømessig forsvarlig, i en verden med matmangel og behov for mer kortreist mat og mindre import.

Dette er problemstillinger som Hamar Arbeiderparti har sett, og som partiet med stolthet kan fremme i den kommende politiske debatten.

Vi minner til slutt om at Stortinget har vedtatt en innstramming i jordvernpolitikken, og at omdisponeringen av dyrket mark skal ned med en tredel innen 2020. Dette forplikter alle landets kommuner! Fylkesmannen har varslet innsigelser i tråd med dette. Vi har bare tre prosent dyrket mark i Norge, og må bruke spillerommet på de øvrige 97 prosentene av arealet vårt. Nei til bolig- og næringsutbygging på dyrket mark.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.