HAs nyhetsredaktør hadde i avisa lørdag kommentaren «Matjorda må få varig vern». Hans utmerkede analyse, synspunkter og konklusjoner deler jeg fullt ut. Hans påpeking av at jordvern nå er blitt en god politisk sak er riktig.

Det som er sterkt beklagelig er at vår blå regjering har svekket mulighetene for en bedring av jordvernet og generelt naturvern. I en lengre artikkel i «Aftenposten-Innsikt» for april i år med tittel «Utbyggerne vinner terreng -Naturen taper» sies det at «Med Høyre og Frp i regjering griper staten inn i langt færre arealsaker i kommunene», og videre «Et tap for naturmangfoldet», sier fagfolk, «effektivisering sier Høyre og Frp».

De borgerlige og regjeringen foretok i år en endring i forvaltningsloven. Nå skal klageinstanser legge størst vekt på hva kommunene mener. Der sitter det flust med ordførere og rådmenn som gjerne ser god kornjord nedbygd. Eksemplene på dette er utallige. Om kommunene ikke får det som de vil i sin arealpolitikk gis det nå grønt lys for at de kan saksøke staten mot dens innsigelser. Her har vi fått «Bukken som passer havresekken». Det er forkastelig. I stedet burde det vært strammet sterkt inn på kommunenes adgang til å bygge ned god matjord.

Vi må få en jordvernstrategi der matjorda gis varig vern til matproduksjon. Det skylder vi våre etterkommere. Staten må, gjennom Fylkesmennene, ha det avgjørende ordet i kommunenes arealpolitikk. Staten må også komme inn som en sterk økonomisk medspiller i kommuner som må finne andre alternativer for sin utbygging enn nedbygging av matjord. Husk at når en kvadratmeter god kornjord nedbygges så har vi for all tid, årlig tatt bort korn til ett brød. Så kan vi begynne å multiplisere opp når 1,2 millioner dekar matjord er nedbygd i Norge siden 1945. Vår matberedskap er alvorlig svekket.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00