Et bredt flertall på Stortinget ble i sommer enige om et nasjonalt bestandsmål for ulv. Siste offentlige registreringer av ulvebestanden viser at vi ligger godt over det vedtatte bestandsmålet. Som en konsekvens av dette ble det gjennom vedtak i rovviltnemndene åpnet opp for et uttak av ulv for å balansere den norske ulvebestanden på det nivået Stortinget har bestemt at det skal ligge.

I 12. time avlyser regjeringen det planlagte uttaket av ulv innenfor ulvesonen. Vedtaket er endelig. Tett opp mot jul og planlagt jaktstart 1. januar, noe som forsterker frustrasjonen og øker konfliktnivået. Tilbake står et parkert Storting, rovviltnemnder uten reell innflytelse og et stort korps frustrerte jegere, rettighetshavere og andre som har lagt ned et betydelig arbeid for å planlegge slik at ulvejakta skulle foregå kontrollert og like humant som annen jakt.

Norges Jeger- og Fiskerforbund vil gi følgende klare melding til regjeringen:

1. Vi er frustrert: Reservatpolitikk har aldri ført noe godt med seg. Konsekvensene av regjeringens politikk er at vi nå etablerer et reservat i indre strøk på Østlandet, der normale tilstander ikke gjelder. Mange jaktformer feies bort og hensynet til folks livskvalitet forringes. I Norge har vi rike tradisjoner for å forvalte naturen der mennesket inngår som en naturlig del av det hele. Viltet høstes ved bruk av jakt i tråd med lange tradisjoner. Det er en konfliktdempende strategi. Deltagelse i forvaltningen gjennom jakt skaper forståelse hos borgerne for naturforvaltningen, bygger opp rundt livskvaliteten for de som har valgt et liv utenfor byene, og det stimulerer til lokal næringsutvikling for grunneierne. Det motsatte regimet er nå dessverre i ferd med å etablere seg innenfor ulvesonen. Regjeringens ulvereservat avler fortvilelse og frustrasjon for de berørte.

2. Vi er forundret: Saksbehandling til strykkarakter i departementet. Saksbehandlingen fram mot stortingsbehandling er slett. Vurderingsgrunnlag og lovgrunnlag viser seg å være altfor dårlig avklart og kommunisert. Dermed har de folkevalgte fattet et vedtak som ikke lar seg gjennomføre i praksis, ifølge regjeringens vurdering i ettertid. NJFF krever nå at Stortinget tar fatt i lovgrunnlaget, og tilpasser det slik at det kan brukes som grunnlag for en forvaltning i tråd med folkeviljen, altså tilpasset stortingsflertallets vedtak om bestandsmål for ulv.

3. Vi er forbannet: Vi føler vi er holdt for narr. Det ligger en forventing om at jegerkorpset lojalt skal stille opp uten kostnad for å praktisere en forvaltning i tråd med vedtatt politikk. Den lojaliteten er avhengig av tillit begge veier. Nå er tilliten til forvaltningen på absolutt lavmål.

NJFF har forholdt seg til Stortingets bestandsmål og rovviltnemndenes vedtak, og har på fullt alvor tatt på seg oppgaven å planlegge jakta, skolere jegere og organisere grunneierne og andre aktører for uttak av ulv i den størrelse vi snakker om. Det er holdt en rekke møter. Interessen og viljen til å delta har vært stor, samarbeidsviljen har vært god. Alt dette viser seg å være forgjeves. Mange føler seg nå som deltakere i et politisk narrespill.

NJFF vil følge opp saken overfor Stortinget. Vi vil be om at det ses på muligheten for å få inn en endring i naturmangfoldsloven som sikrer oss mot en tilsvarende situasjon i framtida. Et bredere spekter av samfunnsinteresser må ligge til grunn for vedtak. Et stortingsvedtak må fattes på et bunnsolid juridisk grunnlag, slik at man er sikret en forutsigbar forvaltning som står seg over tid, og som speiler vårt demokratiske system.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.