Jeg har satt fram en påstand om at regjeringsadvokaten i februar 2001 feilaktig prosederte i norsk rett på at norske myndigheter aldri hadde forutsatt at Norge skulle ha en egen bestand av ulv – med den følge at retten la dette til grunn for sin dom. Ingen har kommentert dette. Stillheten har vært total.

Årsakene kan være:

a) Min påstand om at regjeringsadvokaten og retten tok feil, er feilaktig. Pressen og norske myndigheter kommenterer ikke tøv.

b) Min påstand er riktig, men uten betydning. Pressen og norske myndigheter har viktigere ting å befatte seg med.

c) Min påstand er riktig, og det vil innebære unødvendig risiko for prestisje og omdømme til dem som står nærmest til det, å kommentere saken.d) Min påstand er riktig, men de som «føler ansvar for samfunnet» (og de er mange) frykter at det vil føre med seg større skade at «den såkalte sannheten» kommer fram enn at det blir kjent hva som egentlig skjedde – og hvorfor. e) Vi vet bare det som vi vil vite.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00