Olav Engeland har i et innlegg i HA ikke sett at Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar, eller jeg og mine venner som han kaller oss, har kjempet for en blokk- og hotellfri strandsone. Da har han ikke fulgt godt med i timen.

Vår aksjon har kjempet for en jernbanefri strandsone fra dagens stasjon og til Bryggeriundergangen, med den presisering at vi ønsker området foran sentrum og ned mot Mjøsa som et friområde. Det betyr i praksis uten annen bebyggelse enn eventuelle serviceanlegg for aktiviteter for allmenheten.

LES OGSÅ: Lokker med park og båthavn

Derfor utarbeidet sivilarkitekt MNAL Kjell H. Bjørklund i 2015 mange illustrasjoner for oss som nettopp skulle vise dette. Disse ble bl.a. presentert i HA 3. september 2015. To av plansjene er for tiden utstilt i underetasjen hos Bylab i Triangelbygget i Hamar.

Derfor har vi også gått imot vestløsningen, enten den har vært som bro eller kulvert med eller uten bebyggelse. Med de krav som også må stilles til flomsikring, vil vestløsningen hindre fri sikt mot Mjøsa og ødelegge byens historiske karakter.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00