Det er viktig og riktig å glede seg og feire Anne Engers uttalelse i sykehussaken. Men ingen grunn til å ta pause i ja-kampen. Hun nevner ikke Prehospitale tjenester. Disse «før-sykehus-tjenestene» er en svært viktig hjørnestein i ny sykehusstruktur med et Hovedsykehus ved Mjøsbrua. De sykeste pasientene må komme raskere til sykehus og under behandling enn tilfellet er i dag. Det forutsetter -slik brukerutvalget i SI også uttaler - at vi må få en luftambulansebase ved Mjøsbrua. Folkebevegelsen setter pasienten i fokus og vil kjempe for en slik base. Blir du med?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00