Vi befant oss i et engere miljø, snakket om jernbanetrase, språkpolitikk, det forestående kommunevalg. Litt av hvert. Saker som angår årene framover – de nye generasjoner - Hamars fremtid.

Vi har flere valgperioder bak oss nå med stor investeringslyst. Uten at vi fra noe politisk hold har fått oss forelagt planer for hvordan løse – egentlig fortløpende - store kommunale oppgaver. Som å møte eldrebølgen. Og enda mer omfattende - fornye et stadig mer utslitt vann- og kloakksystem i de gamle bydeler. Og her er det ikke snakk om småpenger.

Det synes som det for tiden ikke er midler, selv til bare å anskaffe - en høvelig tomt til å ta vare på de raskt økende antall eldre/syke i kommunen. Den nedlagte Yrkesskolen er til salgs. Men Hamar kommune er ikke «interessert», heter det. Politikerne lar en alle tiders anledning gå fra seg. De vil altså ikke en gang tenke på, eldrebølgen – som allerede står for døren.

Økonomisk sett er det enda verre at ingen nevner fornyelsen av vann- og avløpsnettet i de eldre bydeler. Som det hevdes er så forsømt nå, at det kan oppleves et sammenbrudd innen en slik stor oppgave er gjennomført. En stor sum må ha sin faste plass på budsjettene, - kanskje over flere ti-år?

Vi står foran et kommunevalg. Velgerne bør få seg forelagt kommunens planer hva angår de nærstående, langsiktige investeringsbehovene. Vedlagt kostnadsberegninger og finansieringsmåte. Interessant er også løsningen på tilbakebetalingen av den allerede stiftede gjelden. Hvor stor vil denne posten være i budsjettene i årene som kommer?

Det store spørsmålet er, om kommunen har investert i nytt, og for lenge har forsømt eller oversett helt de andre åpenbare forpliktelsene?

«Hamar er en god by å bo i», skriver noen politikere i avisen. Ja visst, men hvor lenge?

Får vi velgere noe – noen – å stemme på, til høsten? Vil de vise seg fram?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00