Jeg anklager dere som forfekter det nære og trygge. Dere som forkynner tryggheten ved å bo nært et mangelfullt sykehustilbud, jeg anklager dere for svik mot de syke og skadde. Det er kommunens skatteinntekter dere ønsker å redde og ikke de akuttsyke. Jeg anklager dere for å bruke oss syke som sysselsettingstiltak ute i distriktene og at dere lar arbeidsplassene gå foran de sykes behov. Hvis det hadde eksistert et akuttkirurgisk tilbud på innlandet, hvorfor sendes alle de alvorligst skadde til Oslo for å få akuttkirurgiskbehandling? Fordi helsetilbudet på Innlandet er slitt i biter og stykker av misunnelse og evinnelig krangling om hvor ting skal ligge og stå. Hva slags helsetilbud er det vi har, når det forutsettes at pasienter kan deles i to for å bli behandlet på to fysisk adskilte steder? Den eneste grunnen til at slikt går an er at hensynet til pasienten må vike for politikkens lunefulle spill.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00