Jeg ser i HA 27. desember at Helge Hognestad forklarer sin moderne teologi ut fra vitenskapelig innsikt. Han skriver også at jeg var ofte på gudstjenester hvor han var prest.

La meg ta det siste punktet først.

Helge Hognestad er en elskverdig og dypt tenkende person. Det er da ikke rart at jeg trivdes i gudstjeneste der Hognestad ledet menigheten i tro og tilbedelse. I barnedåp fulgte han ritualet slik det står, blant annet med ordene «den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, vil ikke komme inn i det». Etter prekenen ledet han selv menigheten i trosbekjennelsen slik den står i det lutherske ritual. Og i nattverden ordene «dette er Jesu blod».

Men så, etter en tid, og særlig etter at Hognestad gikk av med pensjon og begynte sine månedlige innlegg i Huskelappen, forsto jeg (og forstår i dag), at han personlig ikke tror på disse ordene. Hognestad har klart sagt at han mener at Jesus var et vanlig menneske født som oss andre og at ritualet er noe vi bare må si opp, men vi trenger ikke å tro det. Da dette ble klart for meg, var det slutt.

Hvordan kan en prest bare ramse opp et ritual uten selv å tro på de ordene som blir lest?

Og så til slutt - om moderne bibelvitenskap. Hvor i vår kristne tro står det at man må være vitenskapsmann for å komme til sann tro? Tvert imot. Vår Bibel og våre fire evangelier advarer ofte mot «de skriftlærde». Jesu lære var alltid at de saktmodige, de ikke så begavete, de fattige har ofte lettere for å finne veien til Gud enn akademikere, lærde og de mer begavete som så ofte lett fristes av stillinger, penger eller offentlig anerkjennelse.

Det første og aller viktigste jeg personlig venter av en prest som leder oss i tro og tilbedelse, er at presten selv tror på de ordene i ritualet som leses ved dåp, trosbekjennelse og nattverd. Ord som betegner sakrament.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00