Våre barn/barnebarn må fortsatt i stor grad studere i Oslo og våre noe større byer med universitet og andre spesielle læreinstitusjoner som Krigsskole, Politihøyskole og Sosial- og kommunalhøyskoler.

Denne ordningen fører til betydelige ekstra utgifter for våre studenter fra innlandet sammenlignet med de som bor i universitetsbyene. En student forteller at hybelleien i Oslo utgjør tilnærmet 7.500 kroner per måned. I tillegg kommer betydelige ekstra utgifter med reiser, heimebesøk og lignende. Tilsvarende er leien i Gjøvik og Hamar omlag 4.500 kroner.

Nåværende noe foreldete og diskriminerende opplegg med diktat fører klart til stor forskjellsbehandling mellom studentene i universitetsbyene og de som bor i innlandets kommuner uten slike læremuligheter. Det er på tide at også studentene i universitetsbyene i større grad må få anledning til å reise for å studere i vårt nye store og flotte innland.

Utflytting/overføring av flere læreinstitusjoner fra for eksempel Oslo må kunne gjennomføres skal våre utflyttede komme heim igjen. Utflytting av statsetater er fortsatt for puslete.

Hvor ble det planene om innlandetsuniversitetet?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00