Lise Berger Svenkerud, Ordfører i Våler (H) uttaler i HA den 6/7 at hun er en meget entusiastisk tilhenger av å bygge vindmøller i kommunen. Ifølge Svenkerud vil det gi sikkerhet for kraftforsyning til industrien og bebyggelsen.

Det kunne ikke falle Svenkerud inn først å ruste opp kraftverkene, sette i gang ENØK-tiltak og kritisere den rådende energipolitikken og ACER som Høyre og Ap er for og som vil gi høyere strømpriser både for industrien, innbyggerne og kommunale virksomheter?

ACER vil gjøre arbeidsplassene mer usikre. Svenkerud kommer med påstander at det vil komme store erstatningskrav overfor kommunen hvis grunneierne ikke får lov å investere på egen eiendom. Ønsker Svenkerud anarki, og at den politiske og folkelige meningen skal underkastes de personlige egoistisk økonomiske interesser?

Motstanderne av vindmøller viser absolutt ikke noen forakt for eiendomsretten, men det ser derimot ut til at Svenkerud ikke er seg sitt ansvar bevisst som ordfører da hun skal balansere og ta hensyn til ulike interesser blant innbyggerne.

Påstanden fra Svenkerud om at vindmøller vil skape utvikling som kan skape vekst, arbeidsplasser, innovasjon, nye impulser og flere kasseapparater er bare svada uten rot i virkeligheten.

Mest av alt tyder Svenkeruds entusiasme for vindmøller først og fremst å tilfredsstille kapitalkreftene, og ikke hva innbyggerne i Våler kommune trenger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00