Onsdag 19.desember hadde HA en lenger sak om Natur og Ungdom og deres opplevelser i jernbanesaken.

Jeg tror vi alle kan være enige om en ting; hets hører ingen steder hjemme, verken på sosiale medier eller andre steder. Det er oppriktig synd dersom det er slik at Natur og Ungdom vegrer seg for å delta i debatten fordi de opplever den som krass og lite hyggelig. Det er ingen tvil om at tonen i denne debatten til tider er uakseptabel, og det gjelder både vest- og østtilhengere.

Denne saken her er kanskje den aller største i Hamars nyere historie. Den er særlig viktig for unge mennesker, fordi det er nettopp deres fremtid. Derfor er det så utrolig viktig at vi ikke skremmer vekk noen fra debatten uavhengig av hva man måtte mene. Godt debattklima må til for en god debatt.

Hamar Unge Høyre vedtok allerede høsten 2013 at vi ønsker en jernbanefri strandsone i Hamar, og dette er en av de sakene vi som ungdomsparti har brukt aller mest tid på siden den gang. Vi har deltatt i debatter, vi har arrangert egne medlemsmøter, aksjoner og snakket med massevis av ungdommer i Hamar om dette når vi har stått på stand. Vi ønsker at Hamar skal gripe denne unike byutviklingsmuligheten, slik at vi kan få en flott strandsone med parker og kafeer. Rundt Espern området ser vi også unike muligheter til bolig og næringsutvikling.

Vi kjenner oss ikke igjen i Markus Refsdals påstander om at ungdommer i Hamar ønsker seg vest som fremtidig jernbanetrase. Inntrykket vi har er det stikk motsatte, og alle meningsmålinger sier at unge velgere vil ha øst. Koigen og Mjøsa er viktig for unge, det er det som virker å være hovedfokuset til ungdommen når vi snakker med dem om hvor jernbanen skal gå.

Det er likevel en utfordring at mange føler de mangler fakta i saken. Skal man kunne debattere og diskuter en sak må faktagrunnlaget være det samme og det savner vi i denne debatten.

Det er riktig det Refsdal sier om at det er alt for lite informasjon i en så stor og viktig sak. Derfor sender vi ut en oppfordring til kommunen til å igjen arrangere et temamøte på et senere tidspunkt enn klokken 15.00 og der ungdommen befinner seg, for eksempel på skolene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00