For kort tid siden hadde Nationen en oversikt som viste at på større gårder var det et høgere dieselforbruk og transportkostnader pr. liter melk enn de mindre familiebruk. Dette er en oversikt fra undersøkelser på om lag tusen gårder i hele Norge.

Der brukes opptil 60 prosent mer på diesel og transport pr. melkeliter hos de største produsenter i forhold til de mindre. Norsk Institutt for bioøkonomi v/Torbjørn Haukås tror stordrift med mye leiejord gir mer transport av både for og gjødsel. Dette er ikke noe nytt. Det har tidligere vært pekt på at store driftsbygninger kan ha et moderne og rasjonelt opplegg i selve bygningen, men drifta utenfor med fortransport mv.er ressurskrevende og urasjonell. Vårt jordbrukslandskap egner seg lite til stordrift. Hva med verden ellers?

I Al Gore sin bok «Vårt valg- Løsninger på klimakrisen» sies det at «Industrielt jordbruk bruker nå 10 kalorier energi fra fossilt brensel for å produsere en kalori mat», og videre «Det går med sju kilo planteprotein for å produsere en kilo biff, og mer enn 23.000 liter vann». Men for Frp og Høyre er det likevel kun snakk om stordrift. De tar tilskudd over jordbruksavtalen fra de mindre og godt drevne familiebruk og gir dem til de store enheter.

Resultatet gir seg selv. Landbrukets familie- og småbruk utarmes og det samme gjør norsk matproduksjon produsert på egne ressurser.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00