Opposisjonens forslag innebærer en utfordring på 100 millioner i Stange-budsjettet. Det kan ikke være «ufint» (sitat Gjestvang i HA 2. august) å påpeke faktum. I rådmannens forslag til budsjett heter det på side 5:

«Stange har et netto driftsresultat for 2020 som er i underkant av 100 mill. kroner for lavt for å nå egen handlingsregel….».

I opposisjonens alternative forslag (formannskapet 13. juni og kommunestyret 20. juni) heter det:

«Kommunestyret ber rådmannen følge Stange kommunes handlingsregler i utarbeidelse av årsbudsjett for 2020.»

Konklusjon: Opposisjonen må finne dekning for 100 millioner kroner.

Det kan ikke være ufint i en debatt om kommunens viktigste styringsverktøy, årsbudsjettet, å påpeke faktum.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00