Vi skal ikke underslå at det blir stygt når slike store prosjekter skal gjennomføres, men det gjelder ikke bare om det foregår i vest. Vi lurer på hvordan bildene fra Midt ville vært, for det var jo Høyres primære alternativ.

Den videoen Høyre har lagt ut, er tydeligvis laget for å skremme folk til å ønske at gravingen heller skjer i øst, med de følgene det kan få for innbyggere, næringsbygg og fuglene der. Videoen forholder seg ganske fritt til det Jernbaneverket har foreslått for den vestlige traseen, særlig i delen som viser kulvertgropa. Den er bl.a. tegnet på utsiden av det gamle sporet helt til Bryggeriundergangen.

Etter «Revidert plankart og illustrasjonsplan for Hamar» krysser dobbeltsporet under det gamle sporet like før Bryggeriundergangen. Ved muren til Nestlé ligger kulverten rett under det gamle sporet. Høyre side av kulverten skulle derfor ha ligget sju meter innafor det gamle sporet, og venstre kant like mye på utsiden.

I stedet ligger kulverten her ca. 30 meter for langt ute i Koigen. Dessuten er kulverten tegnet for brei, for dobbeltspor er det nok med 13 meter, ikke 23 meter. Kulverten på videoen ser altså ut til både å være for brei og å ligge alt for langt ute på Koigen. Godt egnet til å skremme oss bort fra vest.

Høyre ønsket primært Korridor midt, men har falt ned på øst. I og med at kommunen skal inn i forhandlinger med JBV, hadde vi ventet at de deltok mer konstruktivt og kom med forslag og krav til forbedringer av det JBV har lagt fram. Eller har Høyres kommunestyrerepresentanter og varaordfører allerede bestemt seg for å gjøre forhandlingene vanskeligere enn nødvendig?

Hovedproblemet for Høyre ser ikke ut til å være at traseen går i Korridor vest, men at det kommer til å bli en forferdelig byggeperiode. Som sagt vet de fleste det, men vi vet også at etterpå får vi

• en sentralt plassert stasjon• en vernet strandsone fra Koigen gjennom Hamarbukta til Åkersvika• en by med et sentrum som bygger på den historiske byplanen

Dette er goder som varer i tiår framover, i motsetning til å få stasjon ved Vikingskipet som blant annet vil:

• splitte byen• hemme sentrumsutviklingen • rasere bomiljø i Østbyen• ødelegge naturreservatet i Åkersvika• skape støy for mange i uoverskuelig framtid• ta verdifull matjord • legge strandsonen klar for privat utbygging

Vi må verne strandsonen og tåle en byggeperiode i vest.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00