For det første, jeg ser opp til alle som tar vare på egen helse og holder kroppen i gang så lenge som mulig. Så det at Jon Andersen sykler og med det sparer samfunnet for utgifter, setter jeg pris på. Men det er flere avsnitt i artikkelen jeg ikke kan være med og dele.

Dette skrev Jon Andersen lørdag 21. juli.

Jeg er en eldre, for ikke si gammel mann. Jeg er hørselshemmet, på godt norsk, dauvhørt. Jeg går daglige turer og jeg holder meg til gang- og sykkelveier. Andersen bebreider dem som går med propper i ørene og dermed ikke hører at han kommer, til tross for at han bruker ringeklokka og varsler. Meg får han ikke varslet og jeg opplever sykelister snitter meg på begge sider til tross for at jeg forsøker å holde meg godt til side. På den side av Hamar hvor jeg holder til er det en par skoler. Når det er tid for skoleslutt er jeg ekstra utsatt for at ungdommen kommer fort, ja det har de bestandig, det var vel ikke noe annerledes i min ungdom. Fortere gikk alt, bedre var det.

Men Andersen er da en voksen mann, hvorfor må han kjøre i 25 km/t på sykkelstier. Nedover Bekkelaget kjører han i 40–50 km/t, skriver han. Har han ikke bremser? Hva er det så om å gjøre å holde så stor hastighet som mulig til enhver tid, gir det noe ekstra helsegevinst? Ja, en har full rett til å kjøre på veier og gater når en holder seg til de samme trafikkregler som gjelde for biler. Det er det mange sykelister som ikke gjør, og det går også ut over dem som holder seg til lover og regler.

Hvorfor har du det så travelt, hvor skal du hen?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00