Norges Skogeierforbund er glad regjeringen fortsetter satsing på samferdsel. Det har vært et prioritert område i Solberg-regjeringen, som videreføres i statsbudsjettet for 2019.

Skogeierforbundet har jobbet mye med transportspørsmål, og vi er glad det er satt av midler til elektrifisering av Hønefoss-Follum og til fjerning av planoverganger på Kongsvingerbanen.

Det er også satt av betydelige midler til investeringer, vedlikehold og fornyelse av riksveger. Et godt utbygd vegnett er viktig for folk og næringsliv.

Forrige uke fikk vi vite at regjeringen bevilger 25 millioner kroner til utbedring av dårlige bruer på fylkesvegene. Er det så mye å være glad for?

Skogeierforbundet synes det. Totalt skal det bevilges 300 millioner kroner fram til år 2023.

Utbedring av svake bruer er et viktig tiltak for å styrke skog- og trenæringens konkurransekraft. Da kan tømmervogntogene kjøre med tyngre lass og færre turer, noe som betyr lavere kostnader for skognæringen.

Regjeringen har hatt en sterk satsing på bygging av skogsbilveger og tømmerkaier. Det er Skogeierforbundet glad for.

Uten god tilgang til ressursene blir det ikke noen overgang til lavutslippssamfunnet. I gjennomsnitt står det 4,2 skogeiere bak veganlegg som får tilskudd. Det gjør det mulig å få bygd ut et effektivt vegnett på tvers av eiendomsgrensene.

Skogsbilveger reduserer behovet for terrengtransport, det blir mindre kjøreskader og de er viktig for beredskap, noe sommerens mange skogbranntilløp klart viser.

Et godt utbygd nett av tømmerkaier gjør det mulig å få fram tømmer i områder der det ville vært vanskelig å få til transporter på veg. Det er også med på å redusere transportkostnadene for næringen.

Men: Vi trenger ikke bare å hogge skogen som allerede er hogstmoden – vi må også plante nye områder, så vi sikrer ressursene for framtida. Det er selvfølgelig et hovedansvar for den enkelte skogeier. I 2010 ble det plantet om lag 20 millioner trær, i 2017 har det økt til 36,4 millioner!

Når en skogeier planter et tre, kan hun glede seg over å se det vokse og gro, og ha vissheten om at treet suger til seg CO₂ i årevis. FNs klimapanel og Miljødirektoratet viser hvor viktig det er å hogge og plante mer fordi vi trenger trevirke til å erstatte fossile ressurser.

Den nye rapporten fra FNs klimapanel viser hvor vanskelig det vil være å nå klimamålene. Mandag sa klima- og miljøministeren at våre handlinger de neste ti årene blir avgjørende for om vi klarer å beholde verden slik vi kjenner den i dag.

Da er det vanskelig å forstå at regjeringen reduserer satsingen på planting, gjødsling av skog og planteforedling. Klima- og miljødepartementet beskriver selv i budsjettframlegget at disse tre tiltakene potensielt kan gi et økt opptak av 2,4 millioner CO₂ årlig om cirka 70–100 år.

Bevilgningen ligger nå på et nivå som gjør at man kan oppnå om lag det halve av potensialet. Tiltakene er grundig utredet av Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og NIBIO.

Det er ingen grunn til ikke å satse hundre prosent på disse tiltakene – vi må gjøre det som kan gjøres, om vi skal komme i mål med klimakampen.

I tillegg avsluttes pilotfasen for planting av skog på nye arealer som klimatiltak som planlagt i 2018.

Formålet med pilotfasen har vært «å høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring før oppskalering og utvidet implementering av tiltaket».

Ordningen skal snart evalueres, og det er ikke satt av penger til oppfølging i 2019.

Skogeierforbundet forventer at den forutsatte oppskaleringen av tiltaket skjer når evalueringen er gjort og at det settes av betydelige midler til dette tiltaket i statsbudsjettet for 2020.

Miljødirektoratet har slått fast at bærekraftig skogbruk er bedre for klimaet enn vern av skog fordi skogen kan erstatte produkter laget av olje, kull og gass.

Vi må bruke skogen aktivt for å redusere klimagassene. Her er det fortsatt mer som kan gjøres!


Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.