Den siste tiden har det vært en diskusjon i HAs spalter om dette. Striden står om hva helseministeren egentlig vedtok i foretaksmøtet 8. mars i år.

Vedtok han plassering ved Mjøsbrua eller gjorde han ikke?

I vedtaket står det: «Foretaksmøtet godkjenner at Helse Sør-Øst RHF kan endre framtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet i tråd med sitt framtidige målbilde for Sykehuset Innlandet HF, jf. sak 005-2019 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF. Dette innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset…»

Det står ingenting om at sykehuset skal plasseres ved Mjøsbrua. Det står imidlertid at Helse Sør-Øst kan endre sykehusstrukturen i tråd med sitt vedtak. I vedtaket står det:

«Styret forutsetter at alle spesialiserte funksjoner innen somatikk, somatisk virksomhet fra to av dagens sykehus, og sykehusbaserte tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling inngår i utredningen av virksomhetsinnholdet i et nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua...»

Det betyr at det er riktig at helseministeren ikke uttrykkelig har nevnt Mjøsbrua i sitt vedtak.

Samtidig viser han til Helse Sør-Østs vedtak som plasserer sykehuset ved Mjøsbrua. Han ber Helse Sør-Øst arbeide videre i tråd med dette vedtaket. Dermed har han indirekte vedtatt lokalisering ved Mjøsbrua.

Altså er det kanskje ingen som lyver. Det får være opp til den enkelte å bedømme.

Jeg mener uansett at helseministerens vedtak er litt uklart når det gjelder lokalisering. Spørsmålet er om det er bevisst eller ikke.

Kan han svare på det, mon tro?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00