Noe av det merkeligste er at betegnelsen har blitt knyttet til de forpliktelser Norge har tatt på seg ved å undertegne Bernkonvensjonen, for i den teksten finnes det ikke.

I femten år var det offisiell norsk politikk at Norge var forpliktet til å bygge opp egne levedyktige rovdyrbestander på norsk territorium. Pådriverne var norske miljøorganisasjoner med Foreningen Våre Rovdyr WWF Norge og Naturvernforbundet og deres støttespillere i miljøbyråkratiet. Høydepunktet var da det i 1997 lyktes å få et knepent flertall i Stortinget til å legge denne forståelsen til grunn for et vedtak om å opprette egne kjerneområder for egne levedyktige bestander.

Så kommer det helt utrolige. I 2001 slår Miljøverndepartementet kontra. I en sak for Oslo byrett om å utsette et vedtak om felling av ulv til rettskraftig dom foreligger, tilbakeviser regjeringsadvokaten den påstand at felling kan true den aktuelle bestandens levedyktighet ved å vise til at det ikke dreier seg om en norsk bestand, men en sørskandinavisk. Men han nøyer seg ikke med det. Han hevder, med henvisning til konkrete sidetall i stortingsdokumenter, at norske myndigheter aldri har men at Norge var forpliktet til å ha egne levedyktige bestander.

Det skjer noe enda mer utrolig: Saksøkerne, de tre organisasjonene som er nevnt ovenfor, har ingen innsigelser! Og når kjennelsen er avgitt i samsvar med Statens påstand, protesterer de ikke engang mot å bli idømt saksomkostninger.

Men det mest utrolige er ennå ikke nevnt. Denne delen av det som foregikk i retten, ble ikke nevnt med ett ord i en eneste norsk avis. NRK omtalte ikke saken, bortsett fra konklusjonen om at ulvene i Stor-Elvdal kunne skytes, og det styret som fulgte i etterkant av det.

Så er vel begeret fullt?

Nei.

Stortinget fikk ingen melding tilbake om at den forståelse flertallet hadde lagt til grunn i 1997, var blitt omdefinert av Miljøverndepartementet. Derfor var det heller ingen som tok seg bryet med å slå opp på de oppgitte sidetall i stortingsmelding og komitéinnstilling for å kontrollere opplysningene.

I dag er det helt umulig å få noen kommentar til hva som har skjedd. Og mediene opptrer virkelig som den fjerde statsmakt.

Jo. spørsmålet blir stadig mer påtrengende. Og det kan formuleres slik: «Hva skjedde egentlig 16. februar 2001?»

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00