Pensjonistpartiet fortsetter gjerne sin spørrerunde under denne overskriften. Det begynner å bli en del saker som PP har fått gjennomslag for i Hamar, og de aller fleste husker kanskje kirkegårdsaken?

For et par år siden ble det lagt fram et forslag fra to opposisjonspartier i kommunestyret om at alle kistegraver heretter skulle legges til Øvre Vang kirkegård, og at bare de som valgte kremasjon skulle få ligge på hovedkirkegårdene i Hamar. Dette fordi det begynner å bli trangt om gravplasser.

Saken fikk svært stor oppmerksomhet både i pressen og NRK. Noen prester engasjerte seg også sterkt i saken. Det er lang vei til Øvre Vang og svært dårlige bussforbindelser. Skulle ikke de eldre engang få anledning til å stelle gravene til sine kjære som de mister?

Pensjonistpartiet gikk sterkt ut mot det uverdige forslaget, og sammen med partiene i posisjonen og god innsats fra Hamar Arbeiderblad vant vi denne saken. Ikke alle er fortrolige med kremasjon, og ingen skal måtte oppleve å bli gradert etter sitt syn og sine egne ønsker.

Det er lov til å stille et veldig enkelt spørsmål: Hvordan hadde det gått med kirkegårdsaken – uten Pensjonistpartiet?

Hamar Pensjonistparti

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00