For Ringsakers vedkommende kom vel ikke denne veksten som julekvelden på kjerringa slik den synes å gjøre på Stanges ordfører Nils Amund Røhne. Grunnen til det er at Ringsaker gjennom lang tid har jobbet målrettet med en totalpakke inneholdende de nødvendige elementer for å kunne ta imot vekst i næring og bosetting, hvor det ene som regel følges av det andre. Enkelt kalt en «vekststrategi».

Sammenlignet med Ringsaker, er Stange på dette området for en «novise» å regne. Når en snakker utvikling i Stange kommune, er strategien at det skal skje på de forhåndsutpekte steder, Tangen, Stangebyen og Ottestad, langs den mye omtalte «intercitylinjen».

Så kan man jo spørre seg om Stanges «vekststrategi» er gjennomarbeidet med all nødvendig infrastruktur til å tåle en enda sterkere innbyggervekst i de nærmeste 10-15 årene. Er fortettingspolitikken fordelt på de nevnte tre steder ønskelig og mulig uten å bli en belastning på det allerede etablerte bomiljø. Er folket som skal bli del av kommunens planer spurt og hørt?

Når jeg åpner HA fredag morgen 25. mai og leser at Stange kommune bestiller mulighetsstudie for utbygging av landbrukseiendommene Tokstad/Gyrud i Ottestad området, er det grunn til å spørre seg om administrasjonen i kommunen har gått helt fra forstanden.

Les også: Hus eller landbruk?

Dette støttes av ordfører, som sier et det er et skille i innspillsrunden fra administrasjonen på den ene siden og politikken på den andre. Kjære ordfører, hvem skal betale moroa for denne studien? Dette må stoppes umiddelbart. Du vet at både den nasjonale og lokale jordvernpolitikken vil stoppe dette vanvittige forslaget, og da er millionene i konsulenthonorarer helt bortkastet.

Utvikling av Stange kommune må skje i samarbeid med kommunens innbyggere og på steder hvor konfliktnivået reduseres til et minimum. Kanskje bør utvikling av næring settes noe høyere på prioriteringslisten. Det gir inntekter til å utvikle skolestrukturen, helseapparatet, eldreomsorg, kommunikasjonssystemer, gir arbeidsplasser og øker bosetting.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00