I lang tid har vi fått se indisier på at ulvene vi har i landet i dag er «utsatt» eller på annen måte kommet ut i vår norske natur. Det samme skjer i nabolandene. Uansett hva vi tror eller tenker om ulvens gjenoppståelse så venter vi på og se hva som er den virkelige årsaken til utviklingen av dagens populasjon.

I Meld. St. 21 (2015-2016), Innst. 330 S (2015–2016) er det sågar gjennom et vedtak (773) i Stortinget 6. juni 2016 bestemt at regjeringen skal bestille « … en ny uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge.»

Fase en ble en gjennomgang av allerede framlagte «funn» fra våre «forskere» og konkludert med at den norske/skandinaviske ulvebestanden i Norge stammer fra immigrasjon fra Finland og vest-Sibir. Hvordan de har ferdes hit sier «forskerne» ingen ting troverdig om.

Men som med alt annet innen rovdyrforvaltningen drøyer KLD i det lengste med et slikt oppdrag. Etter planen vil det tidligst bli iverksatt en .fase to i løpet av september i år, altså mer enn to år etter stortingsvedtak.

I mellomtiden må vi slite med KLD og en statsråd som trenerer alt etter beste evne, og liker helst å fremstå i media med ulvevalper i favnen. Det vil si Elvestuen gjør så godt han kan for å tekkes IUCN med partnere og deres ideologi fremfor oppfølging av Stortingets vedtak til beste for befolkningen som er rammet.

Spørsmålet til statsministeren må bli: Når vil du gripe inn, Erna, og se til at ditt KLD på en forutsigbar måte snarlig følger opp de vedtak som er satt gjennom et bredt forlik i Stortinget?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00