Hennes gode forslag er heller å spørre: «Hva er du opptatt av?». Da vi vet at ti prosent av befolkningen av forskjellige grunner ikke er i vanlige jobber, så vil det spørsmålet fungere godt for mange.

Når jeg kommer i prat med folk kan jeg stille dem spørsmålet: «Hva brenner du for?». Det har gitt meg mange gode samtaler. Ofte må folk tenke seg litt om. Andre ganger kommer det med en gang. Men alle har et eller annet de «brenner for». Da blir det hjertespråk.

Jeg jobbet i Nordsjøen på en oljeboringsplattform ved Ekofisk. På kafferommet var det stort sett tre emner som vi menn fokuserte på: Det var kvinner, det var ekstreme hendelser vi hadde vært oppe i, og det var politikk. En dag sto jeg og en arbeidskamerat ved rekkverket, så ut over sjøen, og hadde en god prat. Da opplevde jeg å møte en mann som i liten grad «brant for» de tre områdene som nevnt over. Han snakket med glød om naturopplevelser, stemninger i naturen, turer. Dette nevnte han aldri på kafferommet.

Vi mennesker er skapt forskjellige. Dette er en stor ressurs for oss selv, for arbeidslivet, for samfunnet, og for vår Skaper. Når vi fokuserer på «hva vi brenner for» eller «hva vi er opptatt av», så kommer dette fram. Vi blir kjent med et annet menneskers hovedinteresser. Vi kan begeistres av det, og vi kan oppmuntre hverandre til å gjøre fremgang på disse områdene. I arbeidslivet kan vi hjelpe hverandre til å bruke våre evner best mulig ved å kople det vi brenner for til en jobb der vi kan leve det ut. Dette gjøres i stor grad av studieveiledere og på forskjellige plan i skoleverket.

Men la oss også være med og stimulere til det i våre hverdagssamtaler. Da blir det hjertespråk og det er med og knytter oss sammen.

I løpet av samtalen får jeg da gjerne spørsmålet tilbake: «Hva brenner du for?». Og da får jeg dele litt om mitt liv og mine drømmer. Det er nyttig å sette ord på dem innimellom. Det kan hjelpe oss til ikke bare å «drive med strømmen», men være med og bidra med det viktigste vi kan gi til hverandre og til samfunnet: Oss selv, vår utrustning, vår glød og vårt engasjement.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00