Faren min var lokalpolitiker, satt i beiteutvalget og jordstyret eller hva det het tidligere. Han fremhevet til stadighet at retten til å ha husdyr på beite i utmark er den eldste retten husdyrholdere har. Det er nok riktig, for utmarksbeite har vel vært praktisert så lenge det har vært husdyr i landet.

Men nå er disse muligheter sterkt redusert av flere grunner.

GJERDER: Det er satt opp «rovdyrsikre» gjerder mange steder for inngjerding/utgjerding av rovdyr/beitedyr eller omvendt. Dette har ikke alltid fungert etter forutsetningene.

FORING: Husdyreierne har i lang tid etablert saltsteinplasser. Dette har hjulpet med å holde oversikt over dyrene.

Det har også vært opprettet foringsplasser for elg/hjort og rådyr mange steder. En av hensiktene har vært å holde dyra mest mulig vekk fra vei og jernbane. Nå har myndighetene (Mattilsynet) nedlagt forbud mot all kunstig foring av hensyn til mulig spredning av den såkalte skrapesyken.

ROVDYR: Det var jo lovlig fattet et vedtak om uttak av en del ulv i vinter. Men det ble det ikke noe av for en viss minister stoppet det i høst. Nå kan vi forvente at mange, mange ulver i sommer forlater revirene og sprer seg i alle retninger med de følger det får, også for beitedyr, selv om de går på innmark. Nå har ministeren sittet et halvt år og rodd med lange, lange årer. Erna har med ryggen til sittet i sin båt og fisket etter tapte stemmer foran neste valg. Arnold Fuglebrenden

Løten

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00