Den nye fraværsregelen i videregående skole har ført til at fraværet på mange skoler har gått ned. Det er bra og viser at et nasjonalt regelverk er viktig.

Men regelverket har store svakheter og møtt mye kritikk. Elever som kommer over grensa i løpet av skoleåret, vil ikke lenger ha motivasjon til å møte opp i timene, de vil uansett ikke kunne få karakter. Deres fravær vil dermed gå kraftig opp, og de kan bli ett år forsinket med hele skolegangen. 400 elever i Hedmark står nå i fare for å miste retten til karakterer. Allmennlegeforeningen har kritisert at legekontorene fylles opp av forkjølte ungdommer. Noen mener man må justere hva som gir gyldig fravær, eller at rektors skjønnsmulighet burde vært større.

Derfor vil vi gjennomføre evaluering av regelverket allerede til høsten, og lage et nasjonalt nytt regelverk som beholder det som fungerer godt og endrer det som fungerer dårlig.

En av fire elever i hvert kull fullfører ikke videregående opplæring. Det må en større innsats til for hjelpe flere til å få fagbrev eller studiekompetanse. Vi vet at stort fravær bidrar til frafall. Arbeiderpartiet er for et tydelig nasjonalt regelverk mot fravær, kombinert med større innsats for at flere elever skal møte på skolen og fullføre en videregående opplæring. Det holder ikke å sitte på gjerdet og håpe at alt ordner seg, slik Høyre ser ut til å gjøre.

Stortingsrepresentant for Hedmark Ap

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00