I HA 23. oktober skryter Tor Andre Johnsen av at det nå bygges så mye nytt vegnett for høye hastigheter og hvor positivt det er. På debattsidene i HA 12. september hadde Torger Helleberg noen meninger om hvor viktig det er å bygge veger for fremtiden når en først bygger, og det innebærer firefeltsveger på hovedvegstrekninger.

Les Tor André Johnsens innlegg her.

Les Torger Hellebergs innlegg her.

Begge innleggene forutsetter at trafikken vil øke og at farten vil følge med. Det er ingen forbehold for hva dette innebærer av arealbruk og dyrkingsjord som går tapt. Det er heller ingen refleksjoner på hva høye hastigheter betyr for økt CO2 utslipp. Nå er det endelig blitt alminnelig forståelse for menneskenes overforbruk av de fleste ressurser og at vi må legge om levesettet og redusere forbruket vårt.

Det ser ikke ut som at de som planlegger samferdselen har forståelse for at de også må bidra til det grønne skiftet. Hastigheten på vegene må settes ned for å redusere utslippene. Det vil også innebære reduserte drepte og skadde i trafikken. Da vil vi komme langt med tofeltsveger med midtdeler og forbikjøringsfelter.

Jernbaneutbygging har vært forsømt i mange tiår. Den burde vært prioritert foran bygging av firefeltsveger. Den blåblå regjeringen lovet at jernbanen skulle få like stor fremdrift som vegene, men det har vi ikke sett mye til. Det er på tide å satse på jernbanen fremfor å bygge autostradaer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00