I et innlegg i HA på onsdag dementerer Bane NOR et eget utsagn om at en åpen kulvert for vestlig dobbeltspor vil gå tilnærmet til bryggeriundergangen. Bane NORs planleggingssjef skriver at Nåelleraldri og Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone har misforstått.

Vi vil bare oppklare at vi ikke har misforstått. Det foreligger opptak av planleggingssjefens gjentatte uttalelser på et møte om at en åpen kulvert vil gå til nær bryggeriundergangen. I etterkant av det aktuelle møtet gjorde Nåelleraldri og Folkeaksjonen forsøk på å få Bane NOR til å bekrefte eller avkrefte eget utsagn. Men svaret var at Bane NOR ikke har tid til å svare på slike spørsmål.

Bakgrunnen for det direkte spørsmålet, og opptaket, var at Nåelleraldri er kjent med at det har vært spekulert i om Bane NORs kostnadsanslag inkluderer overdekning før bryggeriundergangen. Som kjent får ingen innsyn i Bane NORs kostnadsanslag, og derfor stilte vi direkte spørsmål.

Nå har Bane NOR dementert sitt eget utsagn om åpen kulvert til nær bryggeriundergangen. Ved en annen anledning oppfordrer vi Bane NOR til å holde seg til én versjon av fakta både i private møter og i avisinnlegg. Vi oppfordrer også til at Bane NOR tar seg tid til å svare når interessegrupper vil dobbeltsjekke om foretaket mener det det sier.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00