I innlegget til byplanrådgiver Peter Butenschøn i Aftenposten 14. august, ba han om en helhetstenkning når det gjelder trase og ny jernbanestasjon i Hamar.

Bygg en ny, funksjonell stasjon et sted nær sentrum på et sted der den ikke forstyrrer etablerte sentrumsområder. Overlat dagens stasjonsområde til Norsk jernbanemuseum, som i dag ligger altfor bortgjemt i byen. Bygg glasshus over rullende materiell og la de andre museumsfunksjonene overta den historiske bygningsmassen på området. Hamar vil få Europas flotteste jernbanemuseum med stasjonsbygninger, perronger, spor og rullende materiell, sentralt plassert på jernbanehistorisk grunn. Et slikt område burde også kunne benyttes til andre kulturnæringer og eget jernbanehotell. Bo og opplev norsk jernbanekultur på museet og ta en båttur på Mjøsa! Riksantikvaren kan trekke alle sine innsigelser og strandlinjen mot sjøen blir 100 prosent frigjort. Inviter dyktige arealplanleggere for å løse utfordringene med tilsving fra nord til øst. Det er viktig å tenke overordnet, se mulighetene og å bygge videre på byens historie. Og resultatet skal heve byens attraktivitet og urbanitet.

Interessegruppa Bedre Byutvikling i Elverum

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00