Jo, selvfølgelig skal du det. Da er du med på å bestemme mye. Undersøkelser viser at unge voksne har generelt lav valgdeltagelse. Hvorfor er det slik? Er det fordi vi ikke kan relatere oss til politiske saker i samfunnet? Men tenk på det, alt rundt oss er påvirket av politikk! Skolegangen din er politikk. Får du ikke lærlingplass, er det politikk. Er ikke bredbåndet hjemme hos deg bra nok, så er det også politikk. For ikke å glemme klimasaken. Politiske beslutninger berører oss hele livet, fra før den dagen du begynte i barnehage, til du skulle velge linje på videregående, til du skal ut i arbeidslivet, flytte ut, kjøpe deg hus og til den dagen du blir gammel. Bruk noen minutter i dagene før valget for å finne ut hva som engasjerer akkurat deg. Finn ditt parti, og kom deg til valglokalet! Vi vil vel være med å bestemme vi også?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00