Medlem Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk (FNR)

Det finnes vel ikke noe mer malplassert enn å sammenligne lille Norge med de enorme villmarksområdene i Canada. – Norges utmarker blir som en liten kolonihage i sammenligning.

Han sier om redaktøren i HA, etter at han ytret «En nødvendig jakt på ulv», at «Det vitner om verken kritisk sans eller vidsyn utover egen nesetipp for en yrkesutøver med hovedoppgave i å belyse fakta og betrakte omgivelsene fra flere sider». Det er i hvert fall tydelig at Håkon Løkken ikke har evne til å betrakte omgivelsene fra mer enn en side.

Enhver med vanlig vett og forstand, og som tenker litt lengre enn til «sin egen nesetipp», kan tenke seg til hvilke tilstander som ville utspille seg i norske beitemarker med en ulvebestand på ca. 3.000 individer i tillegg til andre store rovdyr, hvis Håkon Løkken og hans likesinnede fekk gjennom sin vilje. Det er bare personer med null forståelse for hvor viktige våre utmarker er for produksjon av ren og billig mat som kan tenke i så idiotiske baner. Var det noen som snakket om «kritisk sans og vidsyn utover egen nesetipp»?

Noen forskere på forskingsstasjonen Evenstad som fulgte et GPS-merket ulvepar en vinter, det såkalte Gråfjellparet, kunne konstatere at disse på noen vintermåneder tok mellom 40 og 50 elger. Når vi vet at ulven, i tillegg til andre store rovdyr kun lever på kjøtt, kan en tenke seg hvor lenge det vil gå før våre utmarker er ribbet for beitedyr og andre grassetere. Kan Håkon Løkken tenke seg hvor mange milliarder kroner det vil koste den norske stat og forvalte ei ulvestamme på 3.000 dyr, i form av bl.a. erstatninger for tapte verdier som kan komme befolkningen til gode?

Det er tydelig at Håkon Løkken ikke ser for seg andre verdier i vår felles natur enn store horder med massemordere. At han karakteriserer sauebønder og jegere som et hylekor fordi om de ikke synes det er så trivelig at ulven raserer saueflokkene deres, eller at jegere ikke synes det er så hyggelig å finne sin beste venn og jaktkamerat ødelagt av ulvekjeften, sier mye om hvor kynisk denne mannen er. – Og han spør med hvilken rett snervre næringsinteresser skal ha til å bestemme over vår felles natur.

Men det er ikke vanskelig tenke seg hvordan vår felles natur vil bli seende ut med det uansvarlige hylekoret Håkon Løkken representerer?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00