HAs leder 7. juni forsvarer bompenger med flere logiske brister.

1. Klima. Norge står for ca. 1,5 promille av verdens utslipp av CO2, selv om Norge skulle kutte sine utslipp med 100 prosent, ville det ikke ha noen innvirkning på klimaet. Dessuten forhindrer vårt (foreløpig) kalde klima både sykler, batterier, og dieselmotorer fra å fungere optimalt store deler av året, og vår mangel på befolkningstetthet gjør det vanskelig å drive kollektiv transport de fleste stedene.

Vårt klimaengasjement kan med god samvittighet fokusere på å oppfylle våre forpliktelser via internasjonale avtaler og kvotehandel, og bidra til Europas kraftnett med evt. overskudd fra vann- og vindkraft.

2. «Fire felts motorveg til Hamar hadde aldri sett dagens lys uten bompengene.» Sant nok, men ikke direkte sammenlignbart med dagens protester, da E6 var ingen bypakke der lokalbefolkningen flås for store beløp som brukes til annet enn vegen.

3. «Helt unaturlig er det vel heller ikke at det er de som bruker vegene som må betale?» Som mange andre mener jeg at veger kommer hele samfunnet til gode på lik linje med skoler, sykehus osv., og at de som bruker vegene i hvert fall ikke skal betale både for seg selv og for dem som ikke bruker vegen.

4. «Ingen grunn til å synes fryktelig synd på bilister flest.» Nedgangen i Statens inntekter fra bilavgifter skyldes mest avgiftsfritak for el-biler. De som sparer mye på dette fritaket er ikke nødvendigvis de samme som må ut med store summer i bompenger.

Ellers har NAF nylig kommet med noen fornuftige forslag til bompengekutt på sine hjemmesider.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00