Stolt av Kupper’n og Hjallis, Bjørn Dæhlie og Fridtjof Nansen, «Gutta på skauen», Edvard og May-Britt Moser og TV-aksjonen! Stolt av et samfunn som har skattlagt de rike og gitt oss alle et liv i trygghet. Vi har gått i front med bistand og fredsarbeid. Nå er jeg flau.

Vi opplever en fortvilt flyktningestrøm ingen har ønsket seg – aller minst de som setter livet i fare og bærer sine barn gjennom Europa for å komme unna redslene og bringe seg og sine i trygghet, for å finne framtid og håp. Noen av disse kommer til oss.

Og så opplever vi at de som vil hjelpe med mat, klær, en seng og medmenneskelighet blir stemplet som samfunnsfiender – «godhetens tyranner». Og kirken får kritikk fordi de oppfordrer til medmenneskelighet og barmhjertighet overfor mennesker i nød. Og jeg som trodde det var kirkens oppgave og plikt. Enda godt at vi har prester og biskoper som tør å heve sin røst.

Selv vår regjering er bundet av folkerettslige lover og regler, selv om det er tydelig at framstående politikere skulle ønske det ikke var slik. Så må vi heldigvis ta imot dem, behandle deres sak, og vi er alle tjent med at de blir skikkelig tatt vare på. Men de er ikke bare utgifter.

De er mennesker som deg og meg. Flyktningbarna er som dine barn og mine barnebarn. De kan skape og produsere. Skal vi ikke snart begynne å se på deres verdi i framtids-Norge? Arbeidskraft, produksjon, kultur, fargerikt fellesskap, verdier – de representerer også en «inntektsside».

Ut ifra en slik tenkning koster vi da på våre egne barn barnehage, skole, helsestell med mer. Ingen regner på hva det vil koste oss de neste ti årene. Eller stiller spørsmål ved hva de gamle på sykehjem vil koste oss? De er da mennesker, og må tas vare på. Det er også flyktningene.

Har vi råd? Kanskje 80 milliarder på 10 år. Mye penger. Selvfølgelig har vi råd. Hvis ikke vi har råd, hvem har det da? Det er, så vidt jeg vet, mindre enn det nåværende regjering gir i skattelette hvis gjeldende skatteregler skal gjelde de neste 10 årene.

Og vi hadde det vel egentlig ikke så ille for to år siden? Jeg merker ingen forskjell. Gjør du? Dessuten er det de rikeste som har fått mest, og de merker iallfall ingen forskjell, for de har mye mer enn de trenger.

80 milliarder er ikke så langt fra en prosent av «oljefondet». Siste år falt verdien av oljefondet med 4,5 prosent. Det er mye penger, 315 milliarder. Kanskje er det god investering å bruke 0,25 prosent av oljefondet vi har vært så heldige å få på flyktningene de neste 10 årene. Kanskje det er vel så trygg og god investering som aksjer.

Siden vi må ta imot etter internasjonale konvensjoner, tar vi penger fra bistand til verdens fattige. Jeg blir flau, og kvalm. Ved å øke bistanden og ta litt av rikdommen til de en prosent rikeste, kan vi i dag utrydde ekstrem fattigdom i verden. Vår regjering, hvis statsråd snakker om «godhetens tyranni», tar fra de fattigste i verden og gir skattelette til de rikeste i verdens rikeste land. Gud! Vær oss nådig, for vi vet hva vi gjør!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00