Fra i dag innfører jeg 30. september som en merkedag. Ja, jeg skjønner ikke at jeg ikke har gjort det før. Hvorfor har vi ikke for lenge siden flesket til og utnevnt dette til høytidsdag, flaggdag og offentlig fridag – for hele verden? 30. september er datoen da verdens første trykte bok så dagens lys. Tilbake i 1452.

Da ikke medregnet at kineserne hadde drevet med en form for trykking helt siden 500-tallet. Og dessuten var de som fant opp papiret. Men, som i så mange saker forholder vi oss med skylapper til den vestlige verdens historie – og altså til selveste Johann Gutenberg.

Ikke overraskende var Bibelen det verket han valgte å trykke opp når han skjønte at masseproduksjon var innenfor rekkevidde med den nye boktrykkerkunsten. Smak på ordet; boktrykkerkunsten. Det å lage bøker er altså ikke bare et hvilketsomhelst hverdagslig håndverk. Det er en kunst. Og det helt uavhengig av innholdet i boka.

Nå vet vi at Gutenbergs systematiske arbeid fram mot den ferdige oppfinnelsen, en trykkemåte vi brukte helt fram til 1950-tallet, rett og slett revolusjonerte verden. Informasjonssamfunnet var født. Kunnskap kunne lagres, spres og deles til ubegrensede mengder mennesker – tilgjengelig for alle. Demokratiet fikk en kjærlig dytt i ryggen og et uvurderlig bein å stå på.

At vi nå er i ferd med å gå bort fra papir, mens vi laster bøkene våre inn på en Kindle eller putter propper i ørene og hører en skuespiller lese høyt for oss, det kunne den salige Johann selvfølgelig ikke se for seg. I begynnelsen var ordet, sto det i den boka han først begynte å masseprodusere. Og sjøl om selve ordet ikke på noen måte er utrydningstrua, skal i alle fall jeg flagge litt i dag.

LES OGSÅ: Her finner du flere God Dag-spalter som  på grunn av Johann Gutenberg – har stått på trykk

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00