Det var Pensjonistpartiet (Pp) som i brev av 10. mai 2007 satte fram krav om etablering av et eldreombud.

Brevet ble 27. juni 2007 besvart fra Statsministerens kontor i en lang tekst med tilbakevisning av de saksområder Pp tok opp.

Brevet avsluttet slik:

«På bakgrunn av ovennevnte finner jeg det i dag ikke hensiktsmessig å etablere et eget eldreombud på linje med likestillingsombudet og barneombudet. Dels legger jeg da vekt på at eldre er en uensartet gruppe med ulike interesser og behov, og i en ulik livssituasjon som ikke umiddelbart gjør det naturlig med en felles talsperson basert på alder. Videre legger jeg vekt på at en utvidelse av pasientombudsordningen vil imøtekomme de fleste av de argumenter Pensjonistpartiet har fremført for etableringen av et eldreombud».

Brevet ble undertegnet av statssekretær Rita Skjærvik.

Pensjonistpartiet ga imidlertid aldri opp. Pp har nå, 12 år senere, fått gjennomslag for sitt gamle krav om etablering av et eldreombud som skal lokaliseres i Ålesund.

Ragnar Dahl og regjeringen fortjener litt ros.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00