Miljøpartiet De Grønne

Vi skal ha flere innbyggere i Hamar og det skal fortettes. Som følge av statens overføringer til kommunene må vi det for å opprettholde, eller øke inntektene til kommunen. Men det er opp til oss politikere om vi greier å gjøre det med kvalitet, og i en takt som er forsvarlig med tjenestetilbudet.

Formannskapet har nå gått med på legge kvartal 54 ut på høring. Et nytt kvartal vil være en stor del av bybildet vårt i hvert fall 100 år. Hva slags kvaliteter det tillegges er viktig for oss alle, ikke bare utbyggerne og de som skal bo der. Det nye kvartalet er foreslått med 8 -4 etasjer, dobbelt så høyt som sentrumsplanen åpner for. Det er ikke satt krav til at dette prosjektet skal bidra til å nå kommunens klimamål med miljø og klimatiltak i byggene, eller at det skal bidra til å få flere barnefamilier til kommunen og sentrum. Flere studier viser at det ikke er nødvendig å bygge i høyden for å få til tilstrekkelig fortetting. Utbyggerne i Hamar sier selv at å gå fra 4 til 5 etasje pluss inntrukket 6. etasje er tilstrekkelig for å få økonomi i fortettingsprosjekter. Kvartal 54 langs Østregate er foreslått nesten dobbelt så høyt som rådhuset, på det høyeste. Å si nei til 8 etasjer i kvartal 54 er ikke å si nei til fortetting, det er å si nei til en fortetting som går på tvers av byens identitet og våre mål for fremtiden utover det å få flere innbyggere. En ny bygård i et gammelt sentrum, er et reelt signalbygg. Funksjon, estetikk og materialvalg må settes tydelige krav til.

At vi får bygg i sentrum som står seg estetisk og i funksjon både i dag og om 100 år, er lokalpolitikerens ansvar. Når formannskapet avstår fra å ta dette ansvaret, og sette krav til utbyggerne i tråd med egen kommuneplan, har vi feilet som folkevalgte og valgt å styre på utbyggernes premisser.

Det samme gjelder en utbygging i Klukhagan. Grønne lunger og turområder blir ekstra viktige å ta vare på når vi skal fortette. Selv om Boligpartner forbilledlig har tatt til seg signalene i kommuneplanen, og vil bygge mer miljøvennlig her, bør vi ikke gå med på en privatisering av våre felles rekreasjonsarealer.

Jeg håper at du gir «ditt» parti, eller kommunen en tilbakemelding om hvordan du vil ha det i løpet av sommerferien.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00