MENINGER

Ja, de betaler gjerne tusenvis av kroner for å bli fortalt hva de har gjort feil i klasserommet i alle år. Den store stjernen nå er John Hattie. La oss se på et par av hans teser:

1. Lærerens fagkunnskaper ikke viktige for god læring.

Du skal ha stirret deg blind på tabeller og statistikker for å komme med en slikt utsagn. De fleste vil uten videre forstå at en lærer som har stor fagkunnskap og er opptatt av faget, har bedre forutsetninger for å formidle kunnskapen til elevene enn en lærer uten dybdekunnskap og spesiell interesse for faget.

På dette punktet dilter professor Thomas Nordahl tilsynelatende etter mesteren. Hedmark fylke bruker i år flere millioner på et prosjekt ledet av Nordahl hvor lærerne i videregående lærer hvordan de begynner og avslutter en time. Videre bedrives det «kollegabasert veiledning». Etter det jeg forstår, kan en nå faktisk få lektorkompetanse med en mastergrad i «kollegabasert veiledning» uten å gå dypere inn i et skolefag. Fagkunnskap er med andre ord ikke så viktig.

2. Mindre klasser er ikke særlig effektivt for å få bedre læring.

3. Det viktige er at læreren ser eleven og gir klare tilbakemeldinger.

Er det ikke en logisk brist her? Vi som har tilbrakt hele vårt yrkesaktive liv i klasserommet, vet at det er lettere å nå fram til alle elevene i en klasse med 20 elever enn i en klasse med 30 elever.

Jeg har selv sittet saktmodig og hørt på guruer, år etter år, men for å være ærlig husker jeg ikke så mye av det de kom med, bortsett fra at de alle forkynte den ene rette lære.

Men jo, forresten! Jeg husker en pedagog, som med noe så sjeldent som selvironi, tegnet en liten lærer ute på en molo. Læreren stod og skuttet seg og ventet på at en ny pedagogisk motebølge skulle skylle over ham. Det gjelder å «stå han av».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00