Det har de gjort hvert år siden 2014, og det kommer i all hovedsak de 130 000 rikeste i landet til gode. Mest til de 1.300 rikeste.

Dette er en villet politikk fra Frp, som de gjennomfører med åpent sinn.

Samtidig som at Frp passivt ser på at trygdede (pensjonister), uføre, arbeidsledige, og arbeidstakere i ikke-akademiske yrker + skift- og turnusarbeidere - ikke får ta del i lønns- og velstandsutviklingen til de øvrige i samfunnet.

Og av den grunn blir stadig mer fattige, nedsyltet i gjeld, og må ty til svindyre forbrukslån - for å kunne eksistere i det høyrepartiene kaller for et «velferdssamfunn».

Norske arbeidere/trygdede sitter nå med rundt 117 milliarder kroner i forbrukslånsgjeld. Bare i 2018 gikk 470 000 av disse lånene til inkasso ifølge finanstilsynet.

Mitt i dette uttrykker Fremskrittspartiets sentrale ledelse – verbalt – at de er «bekymret for utgiftene til folk flest for flere og økte bompengeutgifter».

Dette viser en form for dobbeltkommunikasjon, og en mistolkning av den virkeligheten som summen av Frps politikk faktisk påfører «folk flest».

Fremskrittspartiet skyver med andre ord de fattige foran seg – og later som de de bryr seg om dem - i jakten på mer rikdom til de rike.

Husk: Flere, og økte bompengeutgifter, er det faktisk Frp som selv har foreslått og stemt på, med visestatsminister/finansminister Siv Jensen (Frp), og samferdselsministrene Ketil Solvik-Olsen/ Jon Georg Dale (Frp) i spissen.

Og som har påført samfunnet og «folk flest» betydelig gjeld og økte utgifter i hverdagen. En økonomisk politikk som kan sette store begrensninger på fremtidige regjeringers økonomiske handlefrihet i videreutvikling av velferdsstaten.

Denne måten å drive politikk på fremstår som både falsk, uredelig og løgnaktig!

Snart seks år med Frp i regjering, viser oss at de fremfor noe annet parti vil avvikle og avfinansiere velferdsstaten gjennom sin finanspolitikk - og på denne måten øke inntektsforskjellene dramatisk i Norge.

Dette i mangel på en rettferdig fordelings- og skattepolitikk, og fordi Frp ønsker et annet samfunn – som de selv kaller «velferdssamfunnet». Det vil si et samfunn som er forbeholdt de rike å kunne eksitere i.

Fremskrittspartiet har på denne måten selv dokumentert at de ikke bare er et uansvarlig parti – men også som et parti det ikke er mulig å stole på!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00